WOSWEBPIC.006

In veel gevallen is een project van Wings of Support een actie bij een organisatie zoals een weeshuis, school, of kinderdagverblijf. Nieuwe projecten kunnen zowel worden gestart bij organisaties die onbekend zijn voor Wings of Support, als bij organisaties waar Wings of Support reeds eerder een project heeft uitgevoerd en afgerond.

Aandragen

In principe kan iedereen een project aandragen, echter gaat de voorkeur uit naar projecten die door donateurs worden aangedragen. Nieuwe aanmeldingen worden zorgvuldig gescreend. Daarbij wordt onder andere gekeken of het project aansluit bij de doelstellingen van Wings of Support. Ook wordt gekeken naar de haalbaarheid van het project en of het bijvoorbeeld tijdens een routestop voor het vliegend personeel makkelijk te bezoeken is. Indien de screening positief is wordt het project voorgelegd aan de projectcoördinatoren van Wings of Support en wordt er een projectcoördinator aan gekoppeld.

Uitvoering

Meestal wordt een project door twee coördinatoren uitgevoerd. Zij gaan met behulp van verschillende formulieren en rapporten de benodigde gegevens verzamelen. Dit gebeurt zowel bij de organisatie op locatie tijdens een routestop, als via email contact.

Zodra alle gegevens bekend zijn, wordt het project ter stemming bij een wisselende groep projectcoördinatoren neergelegd. Deze stemmingsronde brengt eventuele onduidelijkheden en extra vragen boven tafel. Daarnaast heeft de stemmingsronde als voordeel dat het project objectief wordt beoordeeld door een groep coordinatoren die niet persoonlijk bij het project betrokken zijn. Indien deze stemming positief is, wordt het project aangenomen en zal deze worden uitgevoerd door Wings of Support. Bekijk hier al onze projecten.

WOSWEBPIC.006
WOSWEBPIC.013
WOSWEBPIC.006

In veel gevallen is een project van Wings of Support een actie bij een organisatie zoals een weeshuis, school, of kinderdagverblijf. Nieuwe projecten kunnen zowel worden gestart bij organisaties die onbekend zijn voor Wings of Support, als bij organisaties waar Wings of Support reeds eerder een project heeft uitgevoerd en afgerond.

Aandragen

In principe kan iedereen een project aandragen, echter gaat de voorkeur uit naar projecten die door donateurs worden aangedragen. Nieuwe aanmeldingen worden zorgvuldig gescreend. Daarbij wordt onder andere gekeken of het project aansluit bij de doelstellingen van Wings of Support. Ook wordt gekeken naar de haalbaarheid van het project en of het bijvoorbeeld tijdens een routestop voor het vliegend personeel makkelijk te bezoeken is. Indien de screening positief is wordt het project voorgelegd aan de projectcoördinatoren van Wings of Support en wordt er een projectcoördinator aan gekoppeld.

Uitvoering

Meestal wordt een project door twee coördinatoren uitgevoerd. Zij gaan met behulp van verschillende formulieren en rapporten de benodigde gegevens verzamelen. Dit gebeurt zowel bij de organisatie op locatie tijdens een routestop, als via email contact.

Zodra alle gegevens bekend zijn, wordt het project ter stemming bij een wisselende groep projectcoördinatoren neergelegd. Deze stemmingsronde brengt eventuele onduidelijkheden en extra vragen boven tafel. Daarnaast heeft de stemmingsronde als voordeel dat het project objectief wordt beoordeeld door een groep coordinatoren die niet persoonlijk bij het project betrokken zijn. Indien deze stemming positief is, wordt het project aangenomen en zal deze worden uitgevoerd door Wings of Support. Bekijk hier al onze projecten.

WOSWEBPIC.006
WOSWEBPIC.013