Schermafbeelding 2015-09-10 om 19.47.05

Wings of Support is een particulier initiatief van de medewerkers van KLM. Getracht wordt kinderen in landen waar deze maatschappij op vliegt te helpen door middel van het faciliteren van onderwijs, opvang en medische hulp. Hiermee wil Wings of Support een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen bewerkstelligen in hun eigen leefomgeving. Het ondersteunen van de hulpprojecten gebeurt in principe op de plaats van KLM bestemmingen met financiële steun van onze donateurs en sponsors.

Uniek

Door de aard van het werk komt het personeel in veel landen, zo kan een project maximaal bezocht worden, zowel door mensen van Wings of Support als geïnteresseerde donateurs. Zo blijven de kosten zeer laag. De stichting opereert onafhankelijk van de KLM.

Doel

Het statutaire doel van de stichting is het verlenen van gerichte en onvoorwaardelijke steun aan groeperingen kinderen in het algemeen en die in ontwikkelingslanden in het bijzonder, alsmede het bewerkstelligen van een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen in hun eigen woonomgeving, een en ander uitdrukkelijk zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging, en voorts al het gene dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe.

Missie

Wings of Support steunt groepen kinderen op bestemmingen van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen door middel van het geven van financiële steun en indien mogelijk, praktische hulp ten behoeve van onderwijs, onderdak en medische verzorging. Wings of Support verleent rechtstreekse, kleinschalige hulp aan groepen kinderen vanuit een duurzaamheidgedachte. Tegelijkertijd geeft WoS donateurs en sponsors mogelijkheden om de handen op projecten uit de mouwen te steken.

Visie

WoS streeft naar integriteit en optimale inzet van haar vrijwilligers en de middelen die tot haar beschikking staan en legt een transparante en zorgvuldige verantwoording af over de resultaten. WoS heeft geen betaalde krachten en werkt alleen met vrijwilligers, die door de aard van hun werk geen reis en verblijfkosten hebben. WoS streeft op deze manier naar duurzame relaties met vertegenwoordigers van de locale projecten, die op hun beurt ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen geholpen worden.

WOSWEBPIC.006
WOSWEBPIC.013
MissieVisie

Wings of Support is een particulier initiatief van de medewerkers van KLM. Getracht wordt kinderen in landen waar deze maatschappij op vliegt te helpen door middel van het faciliteren van onderwijs, opvang en medische hulp. Hiermee wil Wings of Support een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen bewerkstelligen in hun eigen leefomgeving. Het ondersteunen van de hulpprojecten gebeurt in principe op de plaats van KLM bestemmingen met financiële steun van onze donateurs en sponsors.

Uniek

Door de aard van het werk komt het personeel in veel landen, zo kan een project maximaal bezocht worden, zowel door mensen van Wings of Support als geïnteresseerde donateurs. Zo blijven de kosten zeer laag. De stichting opereert onafhankelijk van de KLM.

Doel

Het statutaire doel van de stichting is het verlenen van gerichte en onvoorwaardelijke steun aan groeperingen kinderen in het algemeen en die in ontwikkelingslanden in het bijzonder, alsmede het bewerkstelligen van een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen in hun eigen woonomgeving, een en ander uitdrukkelijk zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging, en voorts al het gene dat met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe.

Missie

Wings of Support steunt groepen kinderen op bestemmingen van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen door middel van het geven van financiële steun en indien mogelijk, praktische hulp ten behoeve van onderwijs, onderdak en medische verzorging. Wings of Support verleent rechtstreekse, kleinschalige hulp aan groepen kinderen vanuit een duurzaamheidgedachte. Tegelijkertijd geeft WoS donateurs en sponsors mogelijkheden om de handen op projecten uit de mouwen te steken.

Visie

WoS streeft naar integriteit en optimale inzet van haar vrijwilligers en de middelen die tot haar beschikking staan en legt een transparante en zorgvuldige verantwoording af over de resultaten. WoS heeft geen betaalde krachten en werkt alleen met vrijwilligers, die door de aard van hun werk geen reis en verblijfkosten hebben. WoS streeft op deze manier naar duurzame relaties met vertegenwoordigers van de locale projecten, die op hun beurt ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen geholpen worden.

WOSWEBPIC.006
WOSWEBPIC.013